Nasz zespół


mgr Ewa Włodzimierska

psycholog-terapeuta, właściciel gabinetu

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Łódzkim, specjalizacja psychologia wychowawcza. Uprawnienia terapeutyczne zdobywałam kończąc Specjalne Studium Socjoterapii, trzyletnie podyplomowe szkolenie z zakresu Systemowej Terapii Rodzin organizowane przez Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii i Zakład Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (zakończone certyfikatem), roczne szkolenie z zakresu Terapii Poznawczo-Behawioralnej Osób Dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo - Behawioralnej w Warszawie (certyfikat) oraz w ramach wielu krótkoterminowych kursów i szkoleń. Uzyskałam także uprawnienia pedagogiczne kończąc Podyplomowe Studium Doskonalenia Pedagogicznego na Uniwersytecie Łódzkim.

Posiadam ponad 30 letnie doświadczenie w pracy diagnostycznej, terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz w prowadzeniu szkoleń. Doświadczenia zawodowe zdobywałam pracując jako nauczyciel akademicki w AWF w Warszawie, filia Zespół Zakładów Dydaktyczno - Naukowych w Łodzi, specjalista – psycholog w Klubie Sportowym Włókniarz, psycholog -socjoterapeuta w Zespole Szkół Muzycznych w Łodzi, koordynator do spraw profilaktyki i resocjalizacji niedostosowania społecznego Centrum Profilaktyczno- Wychowawczym w Łodzi. Przez wiele lat moim miejscem pracy była także Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Łodzi, gdzie zajmowałam się diagnozą psychologiczną i terapią. Ostatnie 15 lat pracowałam na stanowisku psychologa- terapeuty w Psychologiczno-Logopedycznym Zespole Terarapeutycznym “Therapeia”.

Aktualnie prowadzę własny gabinet. Zajmuję się szeroko pojętą diagnozą psychologiczną, terapią indywidualną, rodzinną, małżeńską/partnerską oraz leczeniem psychoterapeutycznym nerwic, depresji, fobii, lęku panicznego, zespołu stresu pourazowego oraz chorób psychosomatycznych. Opiniuję do szkół, sądów oraz innych instytucji państwowych. Prowadzę także szkolenia m.in. z zakresu motywacji, zarządzania stresem, budowania prawidłowej samooceny, autoprezentacji, komunikacji i negocjacji.

W życiu prywatnym jestem szczęśliwą mężatką, matką dorosłego syna, babcią. Moje zainteresowania pozazawodowe skupiają się na poznawaniu kultury włoskiej, podróżach, czytaniu książek i muzyce. Ciekawią mnie nowe miejsca, smaki, a przede wszystkim ludzie. Staram się kierować zasadą, że uroda życia polega na umiejętności cieszenia się chwilą.

Telefon: 790-701-748

 

mgr Aleksandra Włodzimierska

psycholog-terapeuta

Jestem absolwentką Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, aktualnie w trakcie certyfikacji z psychoterapii w nurcie integracyjnym. Ukończyłam szkolenie z zakresu terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu (SFBT), psychoterapii dzieci młodzieży w nurcie poznawczo – behawioralnym oraz kurs neuropsychologii klinicznej dziecka. Posiadam certyfikat praktyka metody Kids Skills oraz uprawnienia do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych.

Moje umiejętności rozwijałam ponadto podczas licznych szkoleń terapeutycznych dotyczących pracy z osobami dorosłymi (m.in. w nurcie poznawczo- behawioralnym oraz w zakresie terapii ericksonowskiej) oraz terapii dzieci i młodzieży (m.in. z zakresu nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeń lękowych, depresyjnych oraz problemów emocjonalnych). Podczas pracy korzystam z różnorodnych metod i technik terapeutycznych, które dostosowuję indywidulanie do pacjenta oraz jego trudności.

Zajmuję się udzielaniem wsparcia w postaci terapii psychologicznej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Prowadzę konsultacje i porad dla rodziców. Moją pracę poddaję stałej superwizji.

Telefon: 884-731-182