mgr Aleksandra Włodzimierska

psycholog-terapeuta

Jestem absolwentką Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, aktualnie w trakcie certyfikacji z psychoterapii w nurcie integracyjnym. Ukończyłam szkolenie z zakresu terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu (SFBT), psychoterapii dzieci młodzieży w nurcie poznawczo – behawioralnym oraz kurs neuropsychologii klinicznej dziecka. Posiadam certyfikat praktyka metody Kids Skills oraz uprawnienia do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych.

Moje umiejętności rozwijałam ponadto podczas licznych szkoleń terapeutycznych dotyczących pracy z osobami dorosłymi (m.in. w nurcie poznawczo- behawioralnym oraz w zakresie terapii ericksonowskiej) oraz terapii dzieci i młodzieży (m.in. z zakresu nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeń lękowych, depresyjnych oraz problemów emocjonalnych). Podczas pracy korzystam z różnorodnych metod i technik terapeutycznych, które dostosowuję indywidulanie do pacjenta oraz jego trudności.

Zajmuję się udzielaniem wsparcia w postaci terapii psychologicznej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Prowadzę konsultacje i porad dla rodziców. Moją pracę poddaję stałej superwizji.

Telefon: 884-731-182